Tuesday, January 6, 2009

The New Basics for Students

1) Ability to demonstrate adaptability in a rapidly changing environment

2) Ability to communicate orally

3) Ability to apply negotiating skilfs while demonstrating personal responsibility

4) Ability to work in collaboration with others (teamwork)

5) Ability to identify and apply the benefits of cultural diversity

6) Ability to identify and apply the benefits of being observant

7) Ability to identify and apply the benefits derived from service to others

8) Ability to focus and apply creativity in problem solving

9) Ability to demonstrate technological literacy in problem solving
'
10) Ability to apply computer technology to enhance task performance

11) Ability to find and communicate paper-based and digital information

12) Ability to apply memorization techniques

13) Ability to learn new skills and assimilate new ideas quickly

14) Ability to take initiative and be self-directed

15) Ability to apply abstract thinking techniques

16) Ability to identify problems and develop solutions

New Basics for Re-becoming a Teacher

1)Advanced public speaking skills.
2)Advanced listening skills.
3)Nonverbal communication.
4)Strategic planning.
5)Managing creativity techniques.
6)Personal counseling techniques.
7)Personal development psychology.
8)Knowledge of the new tools and rules.
9)Time management.
10)Total quality management.
11)Customer service.
12)Negotiations techniques.
13)Sales techniques.
14)Advertising techniques.

22 Kesalahan Pengurus Sekolah

1. Pengetua yang tidak mengikuti perkembangan semasa mengenai isu pendidikan terutamanya mengenai profesyen kepengetuaannya sendiri.

2. Pengetua yang mengurung dirinya di dalam kepompong dan tidak mahu melihat kejayaan sekolah lain untuk dijadikan panduan atau pengajaran. Pengetua ini memikirkan bahawa dialah yang terbaik.

3. Kegagalan pengetua membuat keputusan dengan cepat, tepat dan bijak. Biasanya membuat lewat membuat keputusan sehingga gagal mencapai objektif sekolah .

4. Pengetua tidak membuat refleksi ke atas dirinya sendiri dari masa ke semasa. Beliau boleh mendapatkan maklumbalas mengenai dirinya melalui orang terdekat atau rakan sejawat.

5. Pengetua tidak menjelaskan dengan tepat kerja yang diperturunkan kepada orang bawahannya. Tiada pencerapan berlaku sehingga gagal untuk mencapai objektif sesuatu tugas.

6. Pengetua yang suka membuang masa ke atas kerja-kerja remeh yang sepatutnya dibuat oleh orang lain.

7. Pengetua tidak menilai prestasi dirinya sendiri secara lebih realistik. Beliau lebih banyak menganggar.

8. Pengetua yang menjalankan tugas secara minima dan tidak mahu bekerja secara maksima dengan lain perkataan, tidak mahu bekerja lebih. Misalnya membuat sesuatu kerja 'asalkan buat' atau 'asalkan ada'.

9. Pengetua yang menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri.

10. Pengetua tidak menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat dengan benar. Malah keadaan menjadi lebih teruk lagi sekiranya pengetua tidak menunaikan janjinya.

11. Pengetua tidak mengamalkan 'Kepimpinan Melalui Teladan'. Keadaan lebih buruk apabila ketua tersebut bersikap lebih buruk dari orang bawahanya misalnya lewat datang, pulang awal, ponteng, kurang berbudi bahasa dan sebagainya.

12. Pengetua yang hanya mahu disukai oleh stafnya (mencari populariti) bukannya dihormati.

13. Kegagalan pengetua membentuk staf yang bertanggungjawab dan 'committed' terhadap tugas mereka.

14. Kegagalan pengetua memberikan kerjasama atau bantuan kepada orang bawahannya.

15. Pengetua yang terlalu banyak menekankan soal peraturan, pekeliling dan undang-undang sehingga melupakan soal kemahiran dan bakat stafnya.

16. Kegagalan pengetua memberikan kritikan membina sebaliknya lebih banyak berleter dan membebel.

17. Pengetua yang tidak memperdulikan masalah dan teguran staf. Melupakan lansung soal kebajikan stafnya.

18. Pengetua yang tidak memberikan maklumat terkini yang secukupnya kepada stafnya. Semua maklumat tersimpan di biliknya atau di dalam fail.

19. Kegagalan pengetua melayani stafnya sebagai individu.

20. Pengetua yang tidak memberikan latihan sesuai yang secukupnya kepada staf untuk membantu atau menggantikannya. Tiada barisan pelapis dibentuk.

21. Pengetua yang terikat dengan kebolehannya yang terhad. Tidak versatile.

22. Pengetua yang tidak mahu merujuk sesuatu perkara kepada mereka yang lebih tinggi untuk mengambil sesuatu tindakan.